Darujte nám 2% z daní

1. februára 2024 0

V tomto období viacerí zvažujeme komu dať svoje 2% z dane z príjmov …Vieme, že nie je jednoduché sa rozhodnúť, komu svoj príspevok podarovať. Najmä…

Vyhodnotenie ankety

31. decembra 2022 0

Výsledky prieskumu spokojnosti a názorov rodičov spracované vo forme grafov sú dostupné nižšie k stiahnutiu. Ešte raz ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili. Všetky odpovede…

Milí rodičia Na ostatnom Zhromaždení delegátov tried bolo schválené, že vzhľadom na horšiu ekonomickú situáciu sa ani tento rok nebude zvyšovať členský príspevok. A preto…