Milí rodičia

Na ostatnom Zhromaždení delegátov tried bolo schválené, že vzhľadom na horšiu ekonomickú situáciu sa ani tento rok nebude zvyšovať členský príspevok.
A preto aj tento rok bude výška základnej časti členského príspevku 50 € a variabilnej časti vo výške 5 € za každé dieťa navštevujúce školu. A teda pre rodiča s 1 žiakom je výška členského príspevku 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €.

POZOR – tento rok nastale z dôvodu zániku OTP banky Slovensko zmena čísla účtu nášho združenia. Nové číslo účtu je:

IBAN: SK65 7500 0000 0040 3006 3211
BIC: CEKOSKBX

Snažíme sa Vám zjednodušiť aj spôsob platby, a preto tento rok budeme môcť členský príspevok uhradiť prostredníctvom aplikácie Edupage. Všetky potrebné údaje k platbe nájdete v aplikácii v časti Platby. Pri prvom dieťati bude uvedená suma 55 € a pri ďalších už iba 5 €.  Ak predpísaná suma nie je správna (napr. ak sme nepriradili správne súrodencov) dajte mi prosím obratom vedieť mailom na adresu vincentinum@vdp.sk, opravíme to.

Termín na uhradenie členského poplatku je do 30.11.2022

Rovnako ako po minulé roky je k dispozícii tabuľka s priebežným stavom úhrad za jednotlivé triedy. Nájdete ju na stránke Výber členského.