Aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% z Vašich daní na podporu vzdelávania a skvalitnenie prostredia školy pre naše deti. Z Vašich prostriedkov poukázaných cez 2% sa financoval napríklad nákup športového náčinia do telocvične, dovybavebnie odborných učební modernými učebnými pomôckami, či vybavenie tried data-projektormi.
Budeme veľmi radi, ak aj tento rok podporíte našu školu a poskytnete 2% z Vašich daní.
Predvyplnený formulár Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre OZ Vincentínum si môžete stiahnuť tu.