Vážení rodičia,

členský príspevok je v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom je teda členské stanovené vo výške 55 €, pre rodiča s 2 žiakmi je vo výške 60 € a pre rodiča s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Platbu prosíme zrealizovať bankovým prevodom na náš účet:
IBAN: SK04 5200 0000 0000 0802 5085
BIC: OTPVSKBX
(pôvodné číslo účtu: 8025085/5200)

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom.
Ak ste taký mail nedostali, prosím kontaktujte nás mailom na adrese vincentinum@vdp.sk.
Ak ešte nie ste registrovaný za člena OZ Vincentínum, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 31.12.2021

Ďakujeme

Trieda
Počet žiakov
Registrovaní členovia
Zaplatený členský príspevok
Získaný bonus pre triedu
Príspevok pre triedu
1A21212150 €155 €
1B22222250 €160 €
1C2221210 €105 €
2A1716150 €75 €
2B1917170 €85 €
2C1817170 €85 €
2D1816150 €75 €
3A2121200 €100 €
3B23232350 €165 €
3C2020190 €95 €
4A24242450 €170 €
4B2424220 €110 €
4C24242450 €170 €
5A22222250 €160 €
5B1919170 €85 €
5C20202050 €150 €
6A25252550 €175 €
6B2222210 €105 €
7A2726220 €110 €
7B2625210 €105 €
8A2322210 €105 €
8B2423180 €90 €
countcountcount
5OA2221190 €95 €
6OA1919180 €90 €
7OA1918170 €85 €
8OA1514110 €55 €
SPOLU556542512400 €2 960 €