Vážení rodičia,

členský príspevok je v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom je teda členské stanovené vo výške 55 €, pre rodiča s 2 žiakmi je vo výške 60 € a pre rodiča s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Platbu môžete zrealizovať jednoducho cez aplikáciu EDUPAGE, alebo bankovým prevodom na náš účet:
IBAN: SK65 7500 0000 0040 3006 3211
BIC: CEKOSKBX

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2022

Ďakujeme

Trieda
Počet žiakov
Zaplatený členský príspevok
Získaný bonus pre triedu
Príspevok pre triedu
Podiel uhradených príspevkov
I.A222250 €160 €100,00%
I.B212150 €155 €100,00%
I.C171750 €135 €100,00%
I.GA22210 €105 €95,45%
II.A232350 €165 €100,00%
II.B222250 €160 €100,00%
II.C212150 €155 €100,00%
III.A232350 €165 €100,00%
III.B252550 €175 €100,00%
III.C24230 €115 €95,83%
IV.A202050 €150 €100,00%
IV.B232350 €165 €100,00%
IV.C212150 €155 €100,00%
IX.A22210 €105 €95,45%
IX.B161650 €130 €100,00%
V.A23220 €110 €95,65%
V.B24220 €110 €91,67%
V.C232350 €165 €100,00%
VI.A222250 €160 €100,00%
VI.B24220 €110 €91,67%
VI.OA22200 €100 €90,91%
VII.A252550 €175 €100,00%
VII.B23220 €110 €95,65%
VII.OA191950 €145 €100,00%
VIII.A27240 €120 €88,89%
VIII.B26220 €110 €84,62%
VIII.OA191950 €145 €100,00%