Táto stránka obsahuje právne informácie a ochranu súkromia vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.vincentinum.sk.

Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov

Na stránkach www.vincentinum.sk používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepší obsah. OZ Vincentínum sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok.
Celkové štatistiky návštev zbierané pomocou nástroja Google Analytics smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné údaje.

Za účelom vedenia registra členov spracúvame osobné údaje členov organizácie zahŕňajúce meno, priezvisko a kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel

Ochrana súkromia na verejných podujatiach OZ Vincentínum

Na verejných podujatiach môžete byť vyzvaní podpísať sa do prezenčnej listiny, kde vpisujete svoje osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rok narodenia. Nie je povinnosťou sa do nich zapisovať. Ak sa zapíšete, pomôžete nám získať viacej finančných prostriedkov od sponzorov. Prezenčné listiny a zoznam účastníkov verejného podujatia neposúvame žiadnej inej strane okrem štátnych kontrolných orgánov. Prezenčné listiny a spomenuté osobné údaje uchovávame v papierovej forme po dobu potrebnú pre jej spracovanie.

Na verejnom podujatí fotografujeme a kamerujeme. Fotografia či videozáznam sa môže zverejniť buď na našej webovej alebo FB stránke z dôvodu propagácie a prezentácie našich aktivít občianskeho združenia v súlade so stanovami. Ak si želáte svoju zverejnenú fotografiu vymazať, máte právo kontaktovať nás na doleuvedenej adrese.

Copyright

Copyright © 2001-2018 OZ Vincentínum

Autorské práva k obsahu, fotkám, videám a informáciám na týchto stránkach a činnosti občianskeho združenia realizuje OZ Vincentínum, Bachova 4, Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na adrese:
OZ Vincentínum
Bachova 4
Bratislava
vincentinum(zavináč)vdp.sk