Adresa:
Občianske združenie Vincentínum
Bachova 4
821 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 30795851
DIČ : 2021878177

Bankové spojenie :
OTP Banka Slovensko
IBAN: SK04 5200 0000 0000 0802 5085
BIC: OTPVSKBX
(pôvodné číslo účtu: 8025085/5200)

E-mail: vincentinum@vdp.sk

Občianske združenie Vincentínum pôsobí pri Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave, mestská časť Ružinov.
(v blízkosti Domu kultúry Ružinov, Papánkovho námestia a Hotela Bratislava)