Adresa:
Občianske združenie Vincentínum
Bachova 4
821 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 30795851
DIČ : 2021878177

Bankové spojenie :
ČSOB Slovensko
IBAN: SK65 7500 0000 0040 3006 3211
BIC: CEKOSKBX

E-mail: vincentinum@vdp.sk

Občianske združenie Vincentínum pôsobí pri Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave, mestská časť Ružinov.
(v blízkosti Domu kultúry Ružinov, Papánkovho námestia a Hotela Bratislava)