Schválený rozpočet OZ na aktuálny kalendárny rok

Tabuľka nižšie zobrazuje schválený rozpočet a stav čerpania finačných prostriedkov za jednotlivé kategórie a rozpočtové položky. 

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received