Schválený rozpočet OZ na aktuálny kalendárny rok

Tabuľka nižšie zobrazuje schválený rozpočet a stav čerpania finačných prostriedkov za jednotlivé kategórie a rozpočtové položky. 

Kategória
Položka
Suma
Čerpanie
Výchova1.stupeň500,00€487,22 €
Výchova2.stupeň500,00€83,55 €
VýchovaGymnázium500,00€55,91 €
VýchovaŠkolský klub detí500,00€0,00 €
VýchovaCeloškolské akcie1 000,00€309,91 €
VýchovaŠtudentská rada600,00€286,68 €
VýchovaDuchovné obnovy a púte400,00€0,00 €
VzdelávaniePK - 1. stupeň500,00€648,00 €
VzdelávaniePK - výchovy umelecké400,00€177,36 €
VzdelávaniePK - telesná výchova600,00€8,80 €
VzdelávaniePK - cudzie jazyky500,00€83,33 €
VzdelávaniePK - M, F, Inf500,00€88,40 €
VzdelávaniePK - prírodovedné predmety500,00€99,96 €
VzdelávaniePK - SJL200,00€5,90 €
VzdelávaniePK - DEJ,NOS,OBN300,00€147,00 €
VzdelávaniePK - náboženstvo200,00 €53,73 €
VzdelávaniePK Tech300,00 €59,98 €
VzdelávanieŠpeciálny pedagóg100,00€0,00 €
VzdelávanieTestovanie Komparo700,00€468,00 €
VzdelávanieŠpeciálne akcie1 500,00€299,60 €
MTZReprografické práce a papier (KM)3 230,00€0,00 €
MTZKancelársky papier a tonery do tlačiarní770,00€0,00 €
MTZHygienické vybavenie toaliet (ille)6 000,00€4 674,90 €
InvestícieRekonštrukcia prízemie2 000,00€0,00 €
InvestícieRekonštrukcia 3. poschodie2 000,00€0,00 €
InvestícieVýmena nábytku zborovňa0,00€0,00 €
InvestíciePriestor pod schodami v B pavilóne0,00€0,00 €
InvestícieŠkolský dvor3 000,00€1 599,35 €
ZdruženieRežijné náklady (účet, web stránka)150,00€14,39 €
ZdruženieAkcie združenia (vianočný jarmok, krížová cesta, rodičia pred tabuľou, športový deň)650,00€1 094,00 €
Triedypríspevok pre triedu 1A155,00€124,36 €
Triedypríspevok pre triedu 1B160,00€165,00 €
Triedypríspevok pre triedu 1C105,00€109,16 €
Triedypríspevok pre triedu 2A75,00€85,11 €
Triedypríspevok pre triedu 2B85,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 2C85,00€112,28 €
Triedypríspevok pre triedu 2D75,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 3A100,00€60,12 €
Triedypríspevok pre triedu 3B165,00€165,39 €
Triedypríspevok pre triedu 3C95,00€86,46 €
Triedypríspevok pre triedu 4A170,00€168,23 €
Triedypríspevok pre triedu 4B110,00€109,75 €
Triedypríspevok pre triedu 4C170,00€94,98 €
Triedypríspevok pre triedu 5A160,00€74,58 €
Triedypríspevok pre triedu 5B85,00€46,00 €
Triedypríspevok pre triedu 5C150,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 6A175,00€149,43 €
Triedypríspevok pre triedu 6B105,00€10,02 €
Triedypríspevok pre triedu 7A110,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 7B105,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 8A105,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 8B90,00€82,17 €
Triedypríspevok pre triedu 9A60,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 9B55,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 5OA95,00€0,00 €
Triedypríspevok pre triedu 6OA90,00€85,46 €
Triedypríspevok pre triedu 7OA85,00€49,60 €
Triedypríspevok pre triedu 8OA55,00€0,00 €