naša trieda

V tomto období viacerí zvažujeme komu dať svoje 2% z dane z príjmov …
Vieme, že nie je jednoduché sa rozhodnúť, komu svoj príspevok podarovať.
Najmä ak nám záleží, aby sa tieto peniaze čo najefektívnejšie využili.

Avšak ak sa rozhodnete prispieť nášmu Občianskemu združeniu Vincentínum, ktoré finančne podporuje ZŠ a Gymnázium sv. Vincenta de Paul, vieme Vám zaručiť, že tieto financie budú použité len na taký účel, ktorý bude mať priamy a pozitívny efekt na kvalitu času a prostredia, v ktorom Vaše a naše deti trávia podstatnú časť každého dňa počas pracovného týždňa.

V posledných rokoch sa nám vďaka týmto zdrojom podarilo zrealizovať množstvo vecí, pre lepšiu predstavu si ich môžete pozrieť v článku o minuloročných aktivitách.

Radi by sme Vás preto v mene OZ Vincentínum poprosili, aby ste sa rozhodli podporiť nás v tomto spoločnom úsilí pre naše deti.

Predvyplnený formulár Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane pre OZ Vincentínum si môžete stiahnuť nižšie.

Dôležitá informácia na záver:

  • Privítame ak nám poukážete až 3% podielu dane. Na to stačí, ak ste boli na brigádach v škole, alebo sa zúčastňovali inej dobrovoľníckej aktivity. Priložením Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti za rok 2022 k Vyhláseniu je možné poukázať až 3% podiel dane. Toto Potvrdenie Vám zašleme na požiadanie, stačí napísať mail na adresu vincentinum@vdp.sk. Škoda nevyužiť túto možnosť!
  • Rovnako budeme veľmi vďační, ak nám viete pomôcť aj ako právnické osoby – firmy, ktoré majú takisto možnosť poukázať 2% podiel dane z príjmov. Prípadne sa dá spýtať vedenia vo Vašej firme či by mali záujem podporiť práve našu školu cez OZ Vincentínum.

Vopred vám všetkým ďakujeme