V roku 2022 sa nám okrem iného podarilo zrealizovať:

 • revitalizáciu školskej studne a nový závlahový systém
 • zveľadenie školského dvora
 • vytvorenie ekoučebne (aj s pomocou grantu)
 • osadiť nové stojany na bicykle a kolobežky
 • veľmi úspešnú akciu „Majáles“
 • niekoľko prednášok, návštev podujatí a prezentácií pre deti
 • doplnenie športového vybavenia na školskom dvore (volejbalová sieť a basketbalové koše)
 • vybavenie tried gymnázia novým jednotným nábytkom
 • príspevok na rekonštrukciu priestorov na prízemí
 • nákup nových učebných pomôcok (glóbusy, kostra človeka, atlasy, demonštračné sady na fyziku …)
 • sladkosti na Mikuláša a Valentína pre všetky deti

V budúcom roku plánujeme pokračovať v týchto aktivitách:

 • Zatrávnenie zostávajúcej prašnej časti školského dvora
 • Využitie zavlažovania aj ako zábavné ostrekovanie pre deti v horúcich dňoch 
 • Oddychová zóna s náučnými tabuľami
 • Biologická zóna s pestovaním bylín v nových vyvýšených zákonoch
 • Dopravné ihrisko – s hernými plochami (spolufinancovanie: grant Ružinov a ZSE)
 • Piknikové stoly na školskom dvore s kapacitou pre jednu celú triedu
 • Lavičky okolo stromov
 • Pitná fontánka
 • Nové herné prvky 
 • Lanový šplhací park