V tento deň sa opäť v škole pred tabuľou nestáli žiaci, ale naši hostia, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky:

  • Miriam Gatci – Ako sa robí výber zamestnancov do veľkej firmy
  • Karol Posluch – Ako to vyzerá a čo sa deje v súdnej sieni
  • Tomáš Kubla – Motivácia a vedenie tímov
  • FITCURVES – Zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu
  • Rastislav Išunin – IoT, keď sa všetko prepojí internetom
  • Peter Bílik – Ako sa učíme a čo nám v tom môže pomôcť
  • Matej Bílik – Ako sa žije v Číne