V tento deň sa opäť v škole pred tabuľou nestáli žiaci, ale naši hostia, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky:

  • Imrich Horváth – O včelárstve a o mede
  • Magda Bachanová – Južný Sudán a čo sme tam zrealizovali za peniaze zo zbierky Tehlička
  • Marianka Máčajová – Ako sa učia spievať zebričky
  • Ľubica Niederová – Experiment na ISS s prepelicami japonskými
  • Radka Sláviková – O práci advokáta 
  • Tamara Čižmárová – Keď aj ja raz budem mama
  • Peter Miťko – Ako sa vytvára počítačová hra
  • Karol Posluch – Ako to vyzerá a čo sa deje v súdnej sieni
  • Peter Bílik – Ako sa učíme a čo nám v tom môže pomôcť
  • Matej Bilik – Štúdium v zahraničí, netreba sa ho báť