skolsky dvor

Naše deti sú konečne opäť v škole. Podľa možností by mali tráviť aspoň časť vyučovania vonku. Preto by ich určite veľmi potešilo, ak by sa prostredie školského dvora trošku zútulnilo.

Niekoľko dobrovoľníkov z radov rodičov sa podujalo v tejto veci niečo aj urobiť. V spolupráci s vedením školy pripravili niekoľko žiadostí o granty. Úspešne sa napríklad podarilo prihlásiť do akcie Naše mesto. Očakávame ešte výsledok žiadosti o grant z mestskej časti Ružinov.

Zaiste sa nám spoločným úsilím podarí v najbližšej dobe urobiť na školskom dvore kus dobrej roboty. Ak máte záujem priložiť ruku k dielu, tak privítame každého ochotného rodiča, či žiaka na jarnom upratovaní školského dvora, ktoré sa bude konať 8.5.2021 o 13:00. Cieľom akcie bude:

  1. Vyčistenie dvora (úprava zametaním, vyzbieranie smeti, vyhrabanie lístia, … ) 
  2. Obrúsenie lavičiek a ich natretie farbou
  3. Natretie posedení – kde môže prebiehať vyučovanie
  4. Presádzanie a sadenie rastlín
  5. Vyčistenie doskočiska a rozbehovej dráhy od buriny

Budeme pracovať výlučne vonku, samozrejme pri dodržaní všetkých platných protiepidemických opatrení. Ak máte záujem pomôcť, dajte nám prosím vedieť mailom na adrese vincentinum@vdp.sk.