V tento deň sa opäť v škole pred tabuľou nestáli žiaci, ale naši hostia, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky:

  • Andrej Kolárik – Naše veľhory Tatry
  • Peter Jakubov – Čo robí policajný vyšetrovateľ
  • Peter Miťko – Ako sa vytvára počítačová hra
  • Ján Jakubov SDB – Oratko, čo to je a čo tam môžem zažiť
  • Tamara Čižmárová – Keď aj ja raz budem mama
  • Helena Hronská – Čo je to tá DNA a čo robí biotechnológ
  • Karol Posluch – Ako to vyzerá a čo sa deje v súdnej sieni
  • Peter Bílik – Prečo je vzdelanie dôležité