V tento deň sa opäť v škole pred tabuľou nestáli žiaci, ale naši hostia, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky:

 • brat Silvester (františkán) – Žijú medzi nami, ale nás nepočujú
 • Adriana Kerestéšová – Koho v Angole potešili peniaze zo zbierky Tehlička
 • František Kundracík (FMFI UK) – Tajomná mikrovlnka
 • Dalibor Slávik – Ako sa hľadajú talenty
 • Ladislav Gulan (Antidopingová Agentúra) – Šport bez dopingu
 • Marianka Máčajová (SAV) – Experiment na ISS s prepelicami japonskými
 • Ľubica Niederová (SAV) – Ako sa učia spievať zebričky
 • Karol Posluch – Čo robí sudca a čo robiť, aby sme nestáli na tej nesprávnej strane v súdnej sieni
 • Martina Koyšová – Násilie na školách
 • Peter Bílik – Prečo sa treba pýtať prečo
 • Martin Jediný – Ako funguje výťah