V tento deň sa opäť v škole pred tabuľou nestáli žiaci, ale naši hostia, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky: Miriam Gatci – Ako sa robí…

V tento deň sa opäť v škole pred tabuľou nestáli žiaci, ale naši hostia, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky: Imrich Horváth – O včelárstve a o…

V tento deň sa opäť v škole pred tabuľou nestáli žiaci, ale naši hostia, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky: brat Silvester (františkán) – Žijú medzi…

V tento deň sa opäť v škole pred tabuľou nestáli žiaci, ale naši hostia, ktorí si pripravili zaujímavé prednášky: Sloboda zvierat – O ochrane zvierat…

V tento deň sme začali krásnu tradíciu. Prví odvážni rodičia prišli do školy prezentovať deťom svoje skúsenosti a vedomosti z praxe, alebo svojich záujmových aktivít:…