Na začiatku roka boli z nášho systému evidencie členov OZ rozoslané informačné maily jednotlivým členom s údajmi potrebnými k realizácii úhrady členského príspevku. Ak takýto mail zatiaľ neevidujete, prosím skontrolujte si aj priečinok nevyžiadanej pošty. Ak ani tak daný mail nenájdete, dajte nám prosím vedieť mailom na adresu vincentinum@vdp.sk

Ďakujeme zároveň všetkým, ktorí už stihli platbu zrealizovať. Rovnako ako minulý rok je k dispozícii tabuľka s priebežným stavom úhrad za jednotlivé triedy. Nájdete ju na stránke Výber členského.