Milí priatelia, členovia OZ Vincentínum,

pozdravujem Vás a želám všetko dobré v novom školskom roku. Zaiste sme už všetci vhupli rovnými nohami do toho klasického kolotoča, tak Vás chcem len povzbudiť. Zvládli sme tento minulý rok, zvládneme aj tento 🙂

Pre všetkých nových rodičov (teda rodičia prváčikov, alebo novoprijatých žiakov) je na tejto stránke pripravený registračný formulár na prihlásenie sa za člena OZ Vincentínum. Na základe tejto registrácie bude rodičom mailom zaslaný aj pokyn na úhradu členského poplatku. Rodičia, ktorí už majú deti na škole a platili členské minulý rok, dostanú podrobnú informáciu k úhrade členského poplatku mailom v priebehu tohto týždňa. Výška príspevku sa ani tento školský rok nemení.

Pre lepšiu názornosť ako sa peniaze z členského príspevku použijú, sme urobili rozdelenie jedného členského príspevku vo výške 55€ na jednotlivé položky:

 • 5,00 € – čiastka pridelené priamo do triedy, jej využitie je v kompetencii triedneho
 • 8,00 € – podpora výchovných aktivít (imatrikulácie, noc v škole, mikuláš, besiedky a pod.) a odmeny pre žiakov za rôzne súťaže, koncoročné knižne odmeny pre žiakov
 • 9,00 € – obstaranie nových učebných pomôcok a ostatného materiálu pre podporu vzdelávacieho procesu
 • 1,70 € – príspevok na každoročné testovanie žiakov KOMPARO
 • 2,70 € – podpora individuálnych projektov zážitkového vzdelávania, ktoré organizujú na škole samotní učitelia
 • 4,80 € – prevádzka kopírovacieho stroja (kopírovanie učebných textov a testov)
 • 3,70 € – kancelársky papier do kopírky a tlačiarní
 • 9,90 € – náplne do hygienického vybavenia toaliet
 • 1,20 € – vlastné akcie OZ (rodičia pred tabuľou, športový deň a pod.)
 • 0,60 € – réžia OZ (poplatky za bankový účet, prevádzku webu a pod)
 • 8,30 € – investičné prostriedky, ktoré sa spolu s financiami získanými z 2% podielu z daní používajú na väčšie investície (nákup techniky a vybavenia)

Ak máte akýkoľvek problém s úhradou členského príspevku, vieme to individuálne riešiť. Stačí ak zašlete informáciu mailom na vincentinum@vdp.sk. Ale ešte raz zdôrazňujeme, že z týchto peňazí sa financujú aktivity a materiály (ako toaletný papier, či kopírka), ktoré užívajú všetci žiaci školy. Prosíme teda o skutočne zodpovedný postoj v tejto otázke.

S pozdravom
Peter Bílik
predseda OZ Vincentínum