Naša škola prechádza postupne na čoraz vyšší stupeň využívania informačných technológií. Možno ste zaznamenali zmenu stránky, kde sa zverejňuje zastupovanie. V niektorých triedach začínajú učitelia používať elektronickú triednu knihu. Učiteľ v prehľadnom prostredí zadáva chýbajúcich, preberané učivo a ak chce, aj domáce úlohy. Vedenie školy má okamžitý prehľad o dianí na škole. Už žiadne spočítavanie čiarok, škrtanie políčok alebo hľadanie stratenej triednej knihy. Všetky údaje stačí zapísať iba raz. Učiteľom tu ušetrí veľa času. Rodičia zase majú možnosť údaje vidieť vo svojej mobilnej aplikácii.

Na to, aby sa mohla elektronická triedna kniha využívať vo viacerých triedach, ale chýba dostupná technika. Z prostriedkov OZ sme pre učiteľov zakúpili niekoľko tabletov, ktoré využívajú pri vyučovaní a aj pri prístupe do elektronickej triednej knihy. A plánujeme v budúcom roku zakúpiť ďalšiu techniku, len finančné prostriedky sú obmedzené.

Ak by sa vo vašom zamestnaní, či podnikaní našla nevyužitá funkčná technika – najmä notebooky, tablety a dataprojektory, ktoré by sme vedeli získať za výhodných podmienok, dajte nám prosím vedieť.
Stačí napísať mail na adresu vincentinum@vdp.sk.