Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom je teda členské stanovené vo výške 55 €, pre rodiča s 2 žiakmi je vo výške 60 € a pre rodiča s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Platbu prosíme zrealizovať bankovým prevodom na náš účet:
IBAN: SK04 5200 0000 0000 0802 5085
BIC: OTPVSKBX
(pôvodné číslo účtu: 8025085/5200)

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom.
Ak ste taký mail nedostali, prosím kontaktujte nás mailom na adrese vincentinum@vdp.sk.
Ak ešte nie ste registrovaný za člena OZ Vincentínum, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2019

Ďakujeme

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received