Orgány združenia OZ Vincentínum v šk. roku 2016/2017

Jednotlivé orgány združenia sú popísané v stanovách v čl. IV. až VIII.

 

Predseda OZ Vincentínum

Peter Bílik

Správna rada OZ Vincentínum

Peter Bílik
Marek Kunc
Lucia Noskovičová
Vladimír Pacher
Karol Posluch
Michaela Valentová

Dozorná rada OZ Vincentínum

Dária Jašková
Ľuboslav Katriňák
Ľubomír Murárik

Zhromaždenie delegátov OZ Vincentínum

Trieda Delegát
I.A Zuzana Augustiňáková
I.B Alena Jakubcová
I.C Marieta Horáčková
I.D Marcela Káčerová
II.A Lucia Noskovičová
II.B Marianna Neupauerová
II.C Martina Hortová
III.A Peter Halama
III.B Adam Horáček
III.C Róbert Garafa
IV.A Róbert Koceľa
IV.B Michaela Jakubová
IV.C Juraj Leporis
V.A Radoslava Sláviková
V.B Marek Kunc
V.C Vladimír Pacher
VI.A Marián Vittek
VI.B Ľuboslav Katriňák
VII.A Radovan Baláž
VIII.A Richard Buzinkay
IX.A Michaela Valentová
II.OA Beáta Salaničová
III.OA Karol Posluch
IV.OA Klaudia Vojtasová
V.OA Rastislav Išunin
VI.OA Hana Bendelová
VII.OA Peter Ivanusyk
VIII.OA Peter Bujna