Od 7. októbra 2019 obnovujeme prevádzku študovne pre starších žiakov, ktorá slúži na ich individuálne štúdium v poobedných hodinách. Alebo tiež na to, aby tieto deti mohli v škole počkať medzi koncom vyučovania a začiatkom nejakého záujmového krúžku, ZUŠ a podobne. Študovňa je prevádzkovaná ako ďalší záujmový krúžok. Prihlásiť sa ale môžu všetci žiaci, aj takí, ktorí už nejaký záujmový krúžok na škole navštevujú.

Prevádzka študovne sa riadi vlastným prevádzkovým poriadkom, ktorý nájdete na tejto stránke.

V prípade, ak máte záujem, aby aj vaše dieťa mohlo navštevovať študovňu, zašlite mail na adresu vincentinum@vdp.sk