Dnes 27. septembra si pripomíname sviatok patróna našej školy – svätého Vincenta de Paul.

Pri tejto príležitosti by sme radi pripomenuli tradíciu spoločnej modlitby za našu školu, za všetkých učiteľov a žiakov. V tento deň si teda vo svojich modlitbách spomeňte na tento úmysel, prípadne môžete použiť túto modlitbu:

Pane Ježišu, na príhovor svätého Vincenta Ťa prosíme
o požehnanie pre žiakov a učiteľov našej školy.

Urob nás svetlom, ktoré bude svedčiť o Tvojej dobrote a láske,
a pomáhaj nám, aby sme boli dobrým príkladom
v práci i v škole, doma i na ulici.
Amen