Aktuálne

Ďakujeme všetkým členom za uhradenie členských príspevkov. Podarilo sa vyzbierať 19 705 €, ktoré už postupne distribuujeme jednotlivým triedam a predmetovým komisiám. Zároveň bol v rámci návrhu rozpočtu združenia vytvorený aj plám investičných aktivít, na ktoré budú použité finančné prostriedky získané z 2% dane z príjmu. Tento rok ic plánujeme využiť na dovybavenie učební IT technikou a dataprojektormi a na doplnenie športového náčinia v telocvičniach. Opäť sa teda snažíme využiť získane prostriedku tak, aby sme zlepšili proces vzdelávania všetkých žiakov našej školy.

Preto sa s dôverou obraciame na Vás aj tento rok. Podporte našu školu a poukážte jej 2% dane z príjmu. Predvyplnené tlačivo si môžte stiahnúť TU. Vopred ďakujeme!

 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby sa prosím zaregistrujte prostredníctvom jednoduchého formulára.

Patby prosíme zrealizovať do 30.11.2016

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky