Milí rodičia, členovia OZ Vincentínum,

Aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% z Vašich daní na podporu vzdelávania a skvalitnenie prostredia školy pre naše deti. Z Vašich prostriedkov poukázaných cez 2% sa financoval napríklad nákup športového náčinia do telocvične, dovybavebnie odborných učební modernými učebnými pomôckami, či vybavenie tried dataprojektormi.
Budeme veľmi radi, ak aj tento rok podporíte našu školu a poskytnete 2% z Vašich daní.
Predvyplnený formulár Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre OZ Vincentínum si môžete stiahnuť tu.

S pozdravom

Peter Bílik
predseda OZ


Aktuálny stav zrealizovaných platieb členských príspevkov podľa tried:

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky